Geschiedenis Dorpsfeest Achtmaal

Er was eens….
In 1978 werd door de provincie een wedstrijd uitgeschreven.
Onder het motto “een kern waar pit in zit”.
Achtmaal deed mee.

Er werden door de plaatselijke horeca, middenstanders en verenigingen allerlei activiteiten ontplooid.
Een kundige jury beoordeelde de presentaties van de Gilden, kruisboogschietverenigingen, de fanfare en de ponyclub.
Tevens bekeek men de ambachten manden breien, wagenwielen, bijenkorven en kaarsen maken, alsmede het beslaan van paarden en het dorsen met de vlegel.
Een veemarkt complementeerde het geheel.
Het leverde Achtmaal een door ZKH Prins Claus ondertekende oorkonde op en een jaarlijks terugkerend dorpsfeest onder aanvoering van een Dorpsfeestcomité.

De eerste 5 jaar verliep het organiseren hiervan zeer voorspoedig: er was voldoende deelname en na afloop van een dorpsfeest werd er onder de dorpsgenoten geld ingezameld om de kosten te dekken.
Echter, in de zomer van 1983 kwam er een kink in de kabel.
Een aantal comitéleden trad af en hierdoor was er even de dreiging dat het dorpsfeest dat jaar niet door kon gaan.
Maar wanneer de nood het hoogst is………!
Een aantal Achtmalers sloeg de handen ineen, vormde een noodcomité en het feest was gered voor 1983.
Op 4 oktober 1983 werd tijdens de evaluatieavond een nieuw Dorpsfeestcomité gekozen.

De organisatie van het Dorpsfeest zag er vroeger anders uit dan nu.
Men hield 14 openbare vergaderingen per jaar, waar elke Achtmaalse inwoner zijn zegje kon doen.
Het ging er in de discussies soms heftig aan toe, maar toch slaagde men er elke keer weer in de neuzen in dezelfde richting te krijgen en een leuk feest te organiseren.

Ook werd in 1983 duidelijk dat de financiering van het Dorpsfeest anders geregeld moest worden.
Met de pet rondgaan was niet meer voldoende.
Men zocht naar nieuwe bronnen van inkomsten en hieruit is de jaarlijkse bloemenverkoop ontstaan.
Samen met de kinderen van basisschool “De Wegwijzer” werden op een avond in juni huis aan huis chrysanten verkocht, wat de kas lekker spekte.
Daarnaast is besloten om in 1985 de Avondwandelvierdaagse te organiseren, ook om extra geld in het laatje te krijgen.
Dit beviel zo goed, dat er naast de vierdaagse een wandelevenement op de 3e zondag in mei kwam.
Inmiddels is de organisatie hiervan in handen van het Wandelcomité Achtmaal.
Deze activiteiten vinden nu nog steeds plaats en leveren nog steeds een leuke financiële bijdrage op.

Wegens gebrek aan belangstelling is in 1987 besloten geen openbare vergaderingen meer te houden.
Het Dorpsfeestcomité zat inmiddels alleen in de zaal.
De bestuursvergaderingen worden voortaan besloten gehouden.

In 2008 is het Dorpsfeestcomité omgezet in een stichting, “Stichting Dorpsfeest Achtmaal”.

U leest het: de geschiedenis van het dorpsfeest is er eentje van “ups en downs”, comitéleden, die het tijdens de vergadering niet eens konden worden, maar na de vergadering rustig een pilsje samen dronken, met feesten, die op het laatste nippertje toch nog doorgingen, met dagen van regen, die met bakken uit de lucht viel, maar gelukkig ook met zonneschijn.
Zo staat er ieder jaar weer een Dorpsfeest.

Wij hopen u ook een keertje te mogen begroeten in ons gezellige dorp, een kern waar nog steeds pit in zit.

Zeker op de tweede zondag in september………..!